योग साधना

आपले शरीर हे एक यंत्रच आहे. त्याची काळजी घेणे, ते स्वस्थ ठेवणे, त्याची झीज भरुन काढणे या गोष्टी केल्या तरच शरीर यंत्र सुव्यवस्थित राहून आपल्या इच्छेप्रमाणे त्याच्याकडून काम होऊ शकते….

Continue Reading
Back to top